Podsumowanie Ćwiczeń "ZAMIEĆ 2015"
Dodane przez SP6VXU dnia December 13 2015 20:58:53


W dniu 19 grudnia 2015 roku przeprowadzone zostały ćwiczenia pod kryptonimem „Zamieć 2015”. Ćwiczenia były okazją do sprawdzenia współpracy pomiędzy sieciami, a także pozwoliły ocenić skuteczność nowych procedur prowadzenia łączności kryzysowej, w szczególności w zakresie koordynacji wymiany informacji oraz dyscypliny w eterze.

Szczegółowe podsumowanie
 ćwiczeń
kliknij czytaj więcej :)


2016_procedury

(kliknij, aby powiększyć)

Rys. Schemat organizacyjny ćwiczeń "ZAMIEĆ 2015"


Rozszerzona zawartość newsa
Przebieg ćwiczeń:
 Data: 19 grudnia 2015 r. godz. 1500 UTC -> 1600 (1600 -> 1700 czasu lokalnego),

 

Cele:

Zagrożenia (fabuła):

Przykładowe skutki:

 

Godz. 1530-1540

Koordynatorzy Amatorskich Sieci Ratunkowych potwierdzali swoją obecność na częstotliwości (+/-3760 kHz ) Sieci Taktycznej, odpowiadając na wywołanie osoby pełniącej dyżur stacji Net Control.

 

Godz. 1540-1550

Nastąpił podział na 3 sieci: „Północ”, „Centrum” oraz „Południe” – każda z 3 sieci posiadała Operatora Sieci (Net Control) oraz 2 osoby wspierające dla zapewnienia swobodnego przepływu informacji pomiędzy sieciami.

 

Godz. 1550-1600

Po potwierdzeniu częstotliwości Operatorzy Sieci przeprowadzali wywołania:

„Tutaj <znak> Net Control Północ dla stacji z okręgu 1, 2 i 4. Jestem gotowy do odbierania raportów.” 

UWAGA: Operator Sieci nie mógł zmieniać częstotliwości. W przypadku wiadomości do innego okręgu miał do dyspozycji operatora wspierającego nr 1. Do komunikacji z siecią taktyczną miał operatora wspierającego nr 2.

 

Godz. 1600-1700

Krótkofalowcy (uczestnicy indywidualni, klubowi) wyszukiwali odpowiednie stacje dla ich okręgu, następnie uczestniczyli w ćwiczeniu wspomagając działanie sieci (wykonywania poleceń w zakresie przekazywania informacji).

Podawano wymyślone wiadomości, które odpowiadały lokalnym zagrożeniom i ich skutkom.

 

Godz. 1700-1715

Na częstotliwości Sieci Taktycznej (+/-3760 kHz) ogłoszono zakończenie ćwiczeń.

 

 

Dla uczestników ćwiczenia została określona formuła depeszy:

A: „Net Control, Net Control tutaj <znak> mam wiadomość”

B: „<znak> jestem gotowy do odbioru”

A: „Wiadomość (Emergency/Priority/Rutine) od X do Z następującej treści: <treść_depeszy>”

Emergency – wiadomość o bezpośrednim zagrożeniu dla życia i zdrowia, przykład:
„W miejscowości X znaleziono nieprzytomną osobę, potrzebna pomoc medyczna”,

Priority – wiadomość priorytetowa, przykład:
„Prośba o wysłanie żywności i wody do miejscowości A”

Rutine– wiadomość rutynowa, przykład:
„Droga z miejscowości A do miejscowości B jest już przejezdna”,

 

Zadania poszczególnych uczestników:

Operator Sieci (Net Control):

Operator wspierający nr 1:

Operator wspierający nr 2:

Operatorzy lokalni:

Krótkofalowcy, którzy posiadali możliwość pracy na KF oraz 2m/70 cm odszukiwali najbliższy przemiennik i pełnili funkcję operatora lokalnego informując o tym fakcie odpowiednią sieć. W przypadku braku przemiennika (lub jego niesprawności) należało przeprowadzić wywołanie na częstotliwości 145.500 MHz:

„Tutaj <znak> w ćwiczeniach łączności kryzysowej. Jestem gotowy do odbierania raportów.”

Odebrane wiadomości z pasm 2m/70cm były przekazywane do odpowiednich sieci.

 

 

Wnioski:

1. Koordynacja wymiany informacji pomiędzy stacją NET Control, a poszczególnymi sieciami przebiegała prawidłowo.

2. Komunikacja pomiędzy poszczególnymi sieciami, a uczestnikami indywidualnymi/klubowymi przebiegała prawidłowo.

3. Realizacja poleceń przekazywanych przez stację NET Control oraz poszczególne sieci nie we wszystkich przypadkach była prawidłowo wykonana.

 

Dużym ułatwieniem dla komunikacji w czasie ćwiczeń były stabilne warunki propagacyjne w paśmie 80 m. W związku z tym jednym z założeń na kolejne ćwiczenia jest przećwiczenie utrzymania stałej łączności pomiędzy sieciami w godzinach 14-18 z uwzględnieniem zmiany pasma z 7 na 3,7 MHz około godziny 16 (w zalezności od warunków propagacyjnych).

 

 

Założenia następnych ćwiczeń (20.02.2016 r.):

1. Ćwiczenia będą odbywały się w godzinach 14-18 czasu lokalnego oraz będą opierały się na schemacie ćwiczeń "Zamieć 2015".

2. Ćwiczenia odbędą się na dwóch pasmach KF: 3.7 oraz 7 MHz (przećwiczenie zmiany pasma) + częstotliwości UKF w ramach działań sieci lokalnych.

3. W ramach ćwiczeń będzie zalecenie zintensyfikowania działań w ramach sieci lokalnych na UKF z powiązaniem przekazywania informacji pomiędzy NET Control > stacja sztabowa > stacja indywidualna (uczestnik).

4. W ramach ćwiczeń zostaną zastosowane "niezapowiedziane zadania" w ilości większej, niż w ostatnich ćwiczeniach.