Centralna Ewidencja SP EmCom
Dodane przez SP6VXU dnia April 20 2017 19:37:01

Informujemy, że w dniu 2 lutego br. została uruchomiona Centralna Ewidencja SP EmCom PZK, pod adresem https://emcom.wasr.pl. Serwis gromadzi podstawowe informacje ewidencyjne dot. sieci działających w ramach SP EmCom w Polsce oraz ich członków. Posiada ponadto szereg dodatkowych funkcjonalności, między innymi system powiadomień dla pojedynczych jak i wszystkich współpracujących sieci, mapkę z rozmieszczeniem członków poszczególnych sieci oraz inne funkcjonalności.

Podając dane jeśli z jakieś przyczyny nie chcemy podawać numeru telefonu proszę w jednym ciągu wpisać ( dziewięć zer ) 000000000


O bazie...
Baza danych powstała w celu ujednolicenia informacji o członkach Amatorskich Sieci Ratunkowych. Kilka słów od autora: 

"Tworząc Centralny System Ewidencji SP EmCom każdy z elementów zaprogramowałem z myślą o przydatności w trakcie akcji ratowniczej, jak również zwykłym, codziennym użytkowaniu. W oparciu o ostatnią kopię zapasową Koordynator Grupy Szybkiego Reagowania ma dostęp do wszystkich danych - niezależnie od dostępu do internetu. ( ... ). Mam nadzieję, że strona będzie służyła krótkofalowcom! 73!"
-Błażej SQ3TGV

Link do rejestracji => https://emcom.wasr.pl/